ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ

 

От далечна древност около 3000г.п.н.е. разни писмени документи свидетелствуват, че е имало живот на острова. Тези сведения идват от находките в областа Кастри Теологу и от насрещните брегове на Македония.

Първите данни, които имаме за Тасос са от Митологията. Съгласно тези митовеТасос син на финикийския цар Анигора, търсейки сестра си Европа(която била отвлечена от Зевс ,превърнат в бик) дошъл и останал на острова. Така получава името си ТАСОС, което запазва и до днес   паралелно и с други имена като Хриси, Нерии, Идонис, Одонис, Етрия, Бряг на Димитра.

Сигурно е, че финикийците идват на Тасос и използват мините и дървения материал особено в областа Кинира през 1600до 1500г. пр.н.е.,както ни осведомява древния историк Херодот.

Близо около 7в. Пр.н.е.  на Тасос се заселват Парии, съгласно с едно миропомазване на Делфийския храм. Париите идват на острова под владетелството на Телесикли и неговия син Архилохо, голям поет на древността, който днес се изучава в гръцкото  училище.

От този период започва създаването една силна Таситска държава. Една държава, която щеобразува колонии на отсрещните брегове на Македония, които ще укрепят столицата на Тасос и ще се развие като голяма морска сила.Атина и Спарта искали да имат власт над него.Постигали го чрез войни ту единия , ту другия. Защото ,който владеел Тасос имал много изгоди , колкото от острова, толкова и от колониите на насрещния бряг. През този период(5в.пр.н.е.)Тасос развива значително културата си, от която много свидетелства са спасени до днес.Развива се скулптурата, архитектурата , театъра.В спорта от Тасос се отличава победителя на Олимпийските игри Теагенис. Съхранени са още и древните мармарени мини в областа на Алики и Тимония. Това е период, в който Тасос има 150 000 жители, с укрепени стени и укрепено пристанище в столицата, с Парламент, Ректорат, Търговска улица, Театър, Одеон и др.

Запада на Тасос започва през пермода на персийските войни(492г.пр.н.е.), а през 340г.пр.н.е. пада под влиянието на Македонския цар Филип Втори.В последствие минава във владение на Римската Империя до330г.от н.е., а след това на Византия.

Пиратството е било голям проблем за острова.От 7 век се засилва и жителите строят нови села в планините. През 1353г. превзема острова геновееца Франциско Гатилузи, чието семейство го владее до 1455г., когато се установяват  Турците.

В 1813г. Тасос се отстъпва от Султана на египетския  везир Мехмет Али , който в последствие става основател  на царската династия в Египет. Роден в Кавала ,отраства до семейството на Теодоруди Карапанайоти в Рахони, Тасос . Мехмет Али в знак на благодарност освобождава острова от всякакъв данък. Въпреки това през 1821г. таситите възстават  начело с Хаджигеорги от Теологу, но без успех.

В 1902г. налагането на нови данъци докарва размирици, с резултат да се прекрати египетското владение и да се върне в турско, което ще продължи до1912г.

От тогава Тасос е свободен...